Mosha e shoferit
Nënshtetësia juaj
Kjo është forma e kërkimit për Rent a Car (Vetura me qera). I gjithë kërkimi është Live (në kohë reale) dhe i gjen të gjitha veturat e lira në mes të datave të kërkuara nga ana juaj.
Për momentin janë vetëm 2 vetura, që janë të zëna me datën 30-09, 01-10 dhe 15-10, 16-10, 17-10

Në momentin që kompanitë e Rent ti fusin veturat e tyre Falas! ato do të paraqiten këtu.. pas lansimit të plotë të tePazari.com :)