Lëshoj banesë me qira te Royal Mall-i
Prishtinë
n'Pazar për
500€/muaj
m2
91/m2
Prona
Banesë
n'Pazar nga
naim
Publikuar 03/04/2022
Të ngjajshme
n'Pazar nga
naim